algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Spareribs Specialist BV voor consumenten.

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Spareribs Specialist BV verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgrestaurant (franchisenemer) waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Relatie tot bezorgrestaurants en overige derden
Als u bij Spareribs Specialist BV bestelt geven we uw bestelling door aan de franchisenemer van uw keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. Spareribs Specialist BV is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een bezorgrestaurant met het restaurant in kwestie gesloten. Spareribs Specialist BV is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een bezorgrestaurant. De verantwoordelijkheid van Spareribs Specialist BV beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan de franchisenemer.

Online betalingen
Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Spareribs Specialist BV aan het aangesloten franchisenemer overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de franchisenemer (niet volledig) tot levering is overgegaan. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Spareribs Specialist BV. U kunt zich hiervoor wenden tot klacht@spareribs-specialist.nl.

Klachtenafhandeling
Spareribs Specialist BV is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van franchisenemers. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen bezorgrestaurants en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op klacht@spareribs-specialist.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvink vakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvink vakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigingemail (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Spareribs Specialist BV verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen. Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door Spareribs Specialist BV dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (persoonsgegevens@spareribs-specialist.nl).

Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

Cookies
Spareribs Specialist BV gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Spareribs Specialist BV gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Spareribs Specialist BV. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel Spareribs Specialist BV er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Spareribs Specialist BV noch het restaurant waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op prijsverschil@spareribs-specialist.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Intellectueel eigendomsrecht en Aansprakelijkheid Intellectueel eigendomsrecht
Spareribs Specialist BV is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Spareribs Specialist BV enig onderdeel van Spareribs-Specialist.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heeft u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@spareribs-specialist.nl en een aanvraag daartoe indienen. Aansprakelijkheid Spareribs Specialist BV doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Spareribs Specialist BV accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

Spareribs Specialist BV alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

Ontdek het geheim van de Spareribs Specialist!

Heerlijke smaaksensatie van de spareribs door unieke bereidingswijze.
Mooie kwalitatieve spareribs met écht lekker vlees met heerlijke marinades
Uitstekende service naar onze klanten.